VIZIJA/MISIJA

Naša vizija

Očekujemo da ćemo postati centar za zdravstvenu njegu koji će pružati kvalificirane zdravstvene usluge većini društva i koji će preuzeti vodeću ulogu.

Naša misija

Nastavljamo s našim glavnim karakteristikama spajanjem većine društava s kvalitetnim zdravstvenim uslugama u tehnološki opremljenim objektima, bez pravljenja ikakve koncesije na polju medicinske etike i poštujući prava pacijenata.